Even je aandacht voor het volgende… Marieke Los is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Marieke Los heeft deze regelgeving niet zelf bedacht, maar vindt het wel belangrijk om op een nette manier om te gaan met de privacy van jou als websitebezoeker, opdrachtgever of dienstverlener.

Marieke Los draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij aan hem verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld.

Dit doet zij onder andere door zich te houden aan de wettelijke kaders die de AVG(Algemene Verordening Gegevensbescherming) biedt. Het moet voor jou als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in hoeverre en op welke manier jouw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast zullen er niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Marieke Los draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Dit betekent achter slot en grendel dus! Om verlies, misbruik, en onrechtmatige verwerking te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of heb je het idee dat gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met op info@mariekelos.nl

Contactpersoon: Marieke Los
Telefoonnummer: 0621965735

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Website

Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal worden gebruikt om internetaanvallen te voorkomen, dit is een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

Google Analytics

Marieke Los gebruikt Google Analytics voor websitestatistieken. Hiermee worden cookies geplaatst om bezoekers te volgen. Het laatste octet van jouw IP-adres wordt gemaskeerd. Jouw gegevens worden niet met Google gedeeld. Marieke Los heeft een passende verwerkersovereenkomst gesloten voor deze dienst met Google. Hier is de privacy policy van Google.

Als je wilt kun je voorkomen dat er cookies worden geplaatst voor Google Analytics. 

email, contactformulier en nieuwsbrief

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan hem verstrekt per e-mail. Hiermee verleen je toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen of wellicht uitvoering te geven aan een bestaande overeenkomst. Je kunt ook 24/7 contact opnemen via een bericht op Facebook. Jouw facebookprofiel is zichtbaar indien je aan Marieke Los een bericht toezendt.

Bestellingen

Door een betaling aan Marieke Los te doen verstrek je als opdrachtgever ook jouw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan Marieke Los.

Dienstverleners

Marieke Los heeft ook contact met dienstverleners. Franks heeft van hen een bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres en naam, e-mailadres en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende dienstverlener is gesloten.

Om facturen te voldoen aan de dienstverlener verstrekt zijn een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, KvK nummer, BTW nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

DOELEINDEN VERWERKING

Marieke Los verwerkt al deze persoonsgegevens om:

  • in contact te kunnen treden
  • werkzaamheden in het kader van gesloten overeenkomsten uit te voeren
  • betalingen te verrichten en te ontvangen;
  • om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn;
  • het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
  • het beveiligen en verbeteren van de websites en dienstverlening van;
  • het voldoen van eventuele andere wettelijke verplichtingen.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Jij hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marieke Los. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je in bepaalde gevallen een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens over te dragen naar een door jou genoemde organisatie of overdraagbaar te maken.

Mocht er echter een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van persoonsgegevens dan is Frank Los hieraan gehouden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mariekelos.nl. Marieke Los reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je natuurlijk ook contact met opnemen. Marieke Los vindt het belangrijk om samen met jou tot een oplossing te komen.

Ook kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

BEWAREN PERSOONSGEGEVENS

Marieke Los. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. Mocht je bijvoorbeeld contact met ons hebben opgenomen via de e-mail of facebook dan zullen de benodigde persoonsgegevens, indien je geen opdrachtgever of dienstverlener bij bent of wordt of jij toestemming hebt gegeven om in het systeem te worden opgenomen, worden verwijderd als jouw vraag is beantwoord.

Het IP-adres ter beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging. Daarnaast verwijzen wij jouw naar Cookies, of vergelijkbare technieken.

Marieke Los is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Marieke Los zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Hieronder vallen onder andere geaccordeerde offertes, orders, facturen en e-mails. Als er een overeenkomst wordt gesloten met dienstverleners worden deze gegevens en ook adres bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, ook rekening houdend met de fiscale bewaarplicht. Deze is ook van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld staan zoals naam, adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling, KvK-nummer en BTW-nummer.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden soms door meerdere partijen ontvangen. Marieke Los deelt deze persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak, hiertoe toestemming bestaat of er sprake is van een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

Tussen Marieke Los en deze derde partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Marieke Los worden toegezien op de naleving daarvan.

Wanneer Marieke Los jouw persoonsgegevens aan een derde verstrekt, zorgt zij er o.a. voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komt Marieke Los hierin overeen dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Als het gaat om derde partijen kun je denken aan het boekhoudpakket, de boekhouder, cloudopslag, Microsoft365, en de hostingpartij.

WIJZIGING

Deze privacyverklaring kan door Marieke Los worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen, houd de website in de gaten.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 augustus 2022.

Marieke Los
 

Inspirerend?

Ontvang af en toe een email vol avontuur!
Er ging iets mis bij verzenden. Probeer het nog eens?
Hoera! Je bent ingeschreven.

Je gaat akkoord met mijn privacyverklaring

Privayverklaring